Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Studenţi

Regulament de selecţie a studenţilor care vor participa la programe de Internship în cadrul UAB _14.12.2016
 
Regulament de organizare şi funcţionare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat 2017_14.12.2016
 
Regulament privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică_14.12.2016
 
Metodologia organizării şi desfăşurării probelor pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică - 07.12.2016
 
Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi master, forma de învăţământ cu frecvenţă_23.11.2016
 
Regulament privin examinarea şi notarea studenţilor_28.09.2016
 
Taxe de şcolarizare 2016-2017
 
Taxe si tarife 2016-2017
 
Regulament privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti
 
Regulament de organizare şi desfăşurare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profersională continuă
 
Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de masterat - Ciclul II
 
Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de licenţă -Ciclul I
 
Regulament privind activitatea profesională a studenţilor 2016-2017
 
Structura anului universitar 2016-2017
 
Metodologia de organizare şi desfăşurare a activităţilor de voluntariat în cadrul UAB_ Senat 25.05.2016
 
Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din 16.12.2015
 
Metodologie privind regimul actelor de studii din 21.01.2015
 
Metodologie privind alegerea, frecventarea şi examinarea cursurilor facultative la UAB din 16.09.2014
 
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din 30.05.2012
 
Regulament privind tutoriatul în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 13.07.2011
 
Regulament privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă din 13.07.2011