Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Studenţi

Regulament de selecție a studenților care vor participa la programe de Internship în cadrul UAB _14.12.2016
 
Regulament de organizare și funcționare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat 2017_14.12.2016
 
Regulament privind acordarea burselor de performanță științifică_14.12.2016
 
Metodologia organizării și desfășurării probelor pentru obținerea certificatului de competență lingvistică - 07.12.2016
 
Regulament privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență_23.11.2016
 
Regulament privind acordarea burselor studențești_28.09.2016
 
Regulament privin examinarea și notarea studenților_28.09.2016
 
Taxe de școlarizare 2016-2017
 
Taxe si tarife 2016-2017
 
Regulament privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor studențești
 
Regulament de organizare și desfășurare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profersională continuă
 
Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de masterat - Ciclul II
 
Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență -Ciclul I
 
Regulament privind activitatea profesională a studenților 2016-2017
 
Structura anului universitar 2016-2017
 
Metodologia de organizare și desfășurare a activităților de voluntariat în cadrul UAB_ Senat 25.05.2016
 
Regulament privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor studențești din 16.09.2015
 
Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat din 16.12.2015
 
Regulament privind organizarea studiilor universitare de masterat din 30.09.2015
 
Regulament privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor din 30.09.2015
 
Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor din 30.09.2015
 
Taxe şi tarife aplicate în anul universitar 2015-2016 din 16.09.2015
 
Structura anului universitar 2015-2016 din 01.07.2015
 
Metodologie privind regimul actelor de studii din 21.01.2015
 
Metodologie privind alegerea, frecventarea şi examinarea cursurilor facultative la UAB din 16.09.2014
 
Regulament privind acordarea burselor studenteşti din 28.02.2014
 
Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului din 30.05.2012
 
Regulament privind tutoriatul în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 13.07.2011
 
Regulament privind practica studenților pentru ciclul de licenţă din 13.07.2011