Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Lista persoanelor cu funcţii de conducere

 

Lista completă a persoanelor cu funcţii de conducere

actualizată la 20.03.2017

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia de conducere

1

Prof. univ. dr. BREAZ VALER DANIEL

Rector

2

Conf. univ. dr. MARINA VIOREL LUCIAN

Preşedinte Senat universitar

3

Prof. univ. dr. SOCOL ADELA

Prorector

4

Conf. univ. dr. MUNTEAN ANDREEA CIPRIANA

Prorector

5

Prof. univ. dr. POPA MARIA

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

6

Conf. univ. dr. TUDORAŞCU MIHAELA MIRUNA

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

7

Conf. univ. dr. IORDĂCHESCU TEODORA

Decan Facultatea de Istorie şi Filologie

8

Prof. univ. dr. HIMCINSCHI MIHAI

Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă

9

Conf. univ. dr. ROTAR CORINA

Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

10

Conf. univ. dr. DĂNULEŢIU DAN CONSTANTIN

Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice

11

Cpnf. univ. dr. HURBEAN ADA

Prodecan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

12

Lector univ. dr. ALDEA MIHAELA

Director al Departamentului de Ştiinte Exacte şi Inginereşti

13

Prof. univ. dr. CENAR IULIANA

Director al Departamentului de Finanţe Contabilitate

14

Conf. univ. dr. GAVRILĂ PAVEN IONELA

Director al Departamentului de Administrarea Afacerilor şi Marketing

15

Conf. univ. dr. TODOR IOANA CRISTINA

Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

16

Conf. univ. dr. BUŢIU CĂLINA ANA

Director al Departamentului de Siinte Sociale

17

Conf. univ. dr. CETEAN VOICULESCU LAURA

Director al Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative

18

Lector univ. dr. ŞIMON SORIN

Director al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport

19

Conf. univ. dr. BĂRBULET GABRIEL DAN

Director al Departamentului de Filologie

20

Conf. univ. dr. DUMITRAN DANIEL

Director al Departamentului de Istorie, Arheologie si Muzeologie

21

Lector univ. dr. PANAITE OVIDIU FLORIN

Director al Departamentului de Teologie Ortodoxă si Muzică Religioasă

22

Conf. univ. dr. GLIGOR MIHAI

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

23

Prof. univ. dr. REMETE GHEORGHE

Director al Scolii Doctorale de Teologie

24

Prof. univ. dr. BURJA VASILE

Director al Scolii Doctorale de Contabilitate

25

Conf. univ. dr. MOGA VALER

Director al Scolii Doctorale de Istorie

26

Prof. univ. dr.pens. BRAGA MIRCEA

Director al Scolii Doctorale de Filologie

27

Lector univ. dr. IONESCU PETRU ŞTEFAN

Director al Centrului pentru Relatii Internationale

28

Conf. univ. dr. DRAGOLEA LARISA LOREDANA

Director al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

29

Prof. univ. dr. DIMEN LEVENTE

Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă

30

Conf. univ. dr. CÂMPAN DIANA MANUELA

Director al Centrului pentru Imagine şi Marketing

31

Conf. univ. dr. KADAR MANUELLA

Director al Centrului pentru Managementul Proiectelor

32

Lector univ. dr. POPA GORJANU COSMIN ALIN

Director al Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic

33

Conf. univ. dr. VÂRVARA SIMONA CAMELIA

Director al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională

34

Conf. univ. dr. ORIAN MARIA GEORGETA

Director Editură AETERNITAS

35

Ec. dr. GĂBAN VASILE LUCIAN

Director General Administrativ

36

Ec. CONTOR TAMARA

Contabil şef

37

Ing. JOLDEŞ GABRIELA

Şef Birou Personal Salarizare

38

Ec.CÂMPEAN CLAUDIA IULIANA

Şef Serviciu Social

39

Ing. TĂTAR CORINA ELENA

Şef Serviciu Bibliotecă

40

Ing. ALBESC SIMONA MARIANA

Şef Birou Tipografie

41

Inf. DESPA VIOLETA OTILIA

Şef Birou IT

42

Ing. HAVA CRISTINA MONICA

Secretar şef Universitate

43

PĂDUREAN CORNELIA CARMEN

Secretar şef Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

44

BARA  DIANA  BIANCA

Secretar şef  Facultatea de  Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

45

POPA MARIA CARMEN

Secretar şef  Facultatea de  Ştiinţe Economice

46

BUZAŞI  SIMONA EMILIA

Secretar şef  Facultatea de Istorie şi Filologie

47

APOLZAN TIBERIU IOAN

Secretar şef  Facultatea de Teologie Ortodoxă