Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Lista persoanelor cu funcţii de conducere

 

Lista persoanelor cu funcţii de conducere

actualizată la data de 01.01.2021

 

Nr. crt.

                     Nume şi prenume

                     Funcţia de conducere

1

Prof.univ.dr. BREAZ VALER DANIEL

RECTOR

2

Conf.univ.dr. TAMAS-SZORA ATTILA

Preşedinte Senat universitar

3

Conf.univ.dr. MUNTEAN ANDREEA CIPRIANA

Prorector

4

Conf.univ.dr. IONESCU PETRU ŞTEFAN

Prorector

5

Conf.univ.dr. PANAITE OVIDIU FLORIN

Prorector

6

Conf.univ.dr. TOPOR DAN IOAN

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

7

Conf.univ.dr. TUDORAŞCU MIHAELA MIRUNA

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

8

Conf.univ.dr. BĂRBULEŢ GABRIEL DAN

Decan Facultatea de Istorie şi Filologie

9

Prof.univ.dr. HIMCINSCHI MIHAI

Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă

10

Conf.univ.dr. ROTAR CORINA

Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

11

Conf.univ.dr. PAŞTIU ADINA CARMEN

Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice

12

Conf.univ.dr. HURBEAN ADA NICOLETA

Prodecan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

13

Conf.univ. dr. BEGOV-UNGUR ANDREEA RAMONA

Director al Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului

14

Lector univ. dr. ALDEA MIHAELA

Director al Departamentului de Informatică, Matematică şi Electronică

15

Lector univ. dr. CIOCA IONELA CORNELIA

Director al Departamentului de Finanţe Contabilitate

16

Lector univ. dr. MAICAN SILVIA ŞTEFANIA

Director al Departamentului de Administrarea Afacerilor şi Marketing

17

Conf.univ.dr. TODOR IOANA CRISTINA

Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

18

Conf.univ.dr. BUŢIU CĂLINA ANA

Director al Departamentului de Siinte Sociale

19

Conf.univ.dr. CETEAN VOICULESCU LAURA

Director al Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative

20

Lector univ.dr. ŞIMON SORIN

Director al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport

21

Lector univ. dr. WAINBERG DREGHICIU IULIANA MARIA

Director al Departamentului de Filologie

22

Conf.univ.dr. ARHIRE SORIN

Director al Departamentului de Istorie, Arheologie si Muzeologie

23

Lector univ. dr. ŞUŞMAN DRAGOŞ IOAN

Director al Departamentului de Teologie şi Muzică Religioasă

24

Prof. univ. dr. GLIGOR MIHAI

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

25

Prof.univ.dr. JURCAN EMIL IOAN

Director al Scolii Doctorale de Teologie

26

Cercetător ştiinţific dr. ROTAR MARIUS

Director al Scolii Doctorale de Istorie

27

Prof.univ.dr. asociat NICOLAU FELIX NARCIS

Director al Scolii Doctorale de Filologie

28

Conf.univ.dr. asociat CĂPUŞNEANU SORINEL

Director al Scolii Doctorale de Contabilitate

29

Conf.univ.dr. ORIAN MARIA GEORGETA

Director Editură AETERNITAS

30

Conf. univ. dr. DRAGOLEA LARISA LOREDANA

Director al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

31

Prof. univ. dr. DIMEN LEVENTE

Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă

32

Prof. univ. dr. CÂMPAN DIANA MANUELA

Director al Centrului pentru Imagine şi Marketing

33 Conf. univ. dr. BÎRLUŢIU ADRIANA Director al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională
34

Conf. univ. dr. KADAR MANUELLA

Director al Centrului pentru Managementul Proiectelor

35

Lector univ. dr. POPA GORJANU COSMIN ALIN

Director al Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică

36

Prof. univ.dr. TULBURE ADRIAN ALEXANDRU

Director al Centrului pentru Transfer Tehnologic

37

Ec.dr. GĂBAN VASILE LUCIAN

Director General Administrativ

38

Ec. CONTOR TAMARA

Contabil şef

39

Ing.ec. JOLDEŞ GABRIELA

Şef Birou Personal Salarizare

40

Ec.CÂMPEAN CLAUDIA IULIANA

Şef Serviciu Social

41

Ing. TĂTAR CORINA ELENA

Şef Serviciu Bibliotecă

42

Ing. MUNTEAN MARIAN GEORGE

Şef Serviciu Administraţie Patrimoniu

43

Ing. ALBESC SIMONA MARIANA

Şef Birou Tipografie

44

Inf. DESPA VIOLETA OTILIA

Şef Birou IT

45

MELINTE DANIEL MIHAI

Şef Birou ERASMUS şi Acorduri Internaţionale

46

Ing. HAVA CRISTINA MONICA

Secretar şef Universitate

47

Ec. PĂDUREAN CORNELIA CARMEN

Secretar şef Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

48

BARA  DIANA  BIANCA

Secretar şef  Facultatea de  Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

49

Ec. POPA MARIA CARMEN

Secretar şef  Facultatea de  Ştiinţe Economice

50

Ec. BUZAŞI  SIMONA EMILIA

Secretar şef  Facultatea de Istorie şi Filologie

51

APOLZAN TIBERIU IOAN

Secretar şef  Facultatea de Teologie Ortodoxă