Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Lista persoanelor cu funcţii de conducere

 

Lista completă a persoanelor cu funcţii de conducere

actualizată la data de 28.01.2019

 

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia de conducere

1

Prof. univ. dr. BREAZ VALER DANIEL

Rector - suspendat pe perioada exercitării mandatului de Ministru al Culturii şi Identităţii Naţionale

2

Prof. univ. dr. SOCOL ADELA

Reprezentant legal şi Ordonator de credite

3

Conf. univ. dr. TAMAŞ  SZORA ATTILA

Preşedinte Senat universitar

4

Conf. univ. dr. MUNTEAN ANDREEA CIPRIANA

Prorector

5

Conf. univ. dr. MARINA VIOREL LUCIAN

Prorector

6

Prof. univ. dr. POPA MARIA

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice

7

Conf. univ. dr. TUDORAŞCU MIHAELA MIRUNA

Decan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

8

Conf. univ. dr. IORDĂCHESCU TEODORA

Decan Facultatea de Istorie şi Filologie

9

Prof. univ. dr. HIMCINSCHI MIHAI

Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă

10

Conf. univ. dr. ROTAR CORINA

Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

11

Conf. univ. dr. DĂNULEŢIU DAN CONSTANTIN

Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice

12

Conf. univ. dr. HURBEAN ADA

Prodecan Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

13

Lector univ. dr. ALDEA MIHAELA

Director al Departamentului de Ştiinte Exacte şi Inginereşti

14

Conf. univ. dr. IUGA IULIA CRISTINA

Director al Departamentului de Finanţe Contabilitate

15

Conf. univ. dr. GAVRILĂ PAVEN IONELA

Director al Departamentului de Administrarea Afacerilor şi Marketing

16

Conf. univ. dr. TODOR IOANA CRISTINA

Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

17

Conf. univ. dr. BUŢIU CĂLINA ANA

Director al Departamentului de Siinte Sociale

18

Conf. univ. dr. CETEAN VOICULESCU LAURA

Director al Departamentului de Stiinte Juridice si Administrative

19

Lector univ. dr. ŞIMON SORIN

Director al Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport

20

Conf. univ. dr. BĂRBULET GABRIEL DAN

Director al Departamentului de Filologie

21

Conf. univ. dr. DUMITRAN DANIEL

Director al Departamentului de Istorie, Arheologie si Muzeologie

22

Lector univ. dr. PANAITE OVIDIU FLORIN

Director al Departamentului de Teologie si Asistenta Sociala

23

Prof. univ. dr. GLIGOR MIHAI

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat

24

Prof. univ. dr. REMETE GHEORGHE

Director al Scolii Doctorale de Teologie

25

Lector  univ. dr. TOPOR IOAN DAN

Director al Scolii Doctorale de Contabilitate

26

Conf. univ. dr. MOGA VALER

Director al Scolii Doctorale de Istorie

27

Prof. univ. dr. asociat NICOLAU FELIX NARCIS

Director al Scolii Doctorale de Filologie

28

Conf. univ. dr. IONESCU PETRU ŞTEFAN

Director al Centrului pentru Relatii Internationale

29

Conf. univ. dr. DRAGOLEA LARISA LOREDANA

Director al Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră

30

Prof. univ. dr. DIMEN LEVENTE

Director al Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă

31

Prof. univ. dr. CÂMPAN DIANA MANUELA

Director al Centrului pentru Imagine şi Marketing

32

Conf. univ. dr. KADAR MANUELLA

Director al Centrului pentru Managementul Proiectelor

33

Lector univ. dr. POPA GORJANU COSMIN ALIN

Director al Centrului pentru Cercetarea Ştiinţifică şi Transfer Tehnologic

34

Conf. univ. dr. VÂRVARA SIMONA CAMELIA

Director al Centrului pentru Managementul Calităţii şi Strategie Instituţională

35

Conf. univ. dr. ORIAN MARIA GEORGETA

Director Editură AETERNITAS

36

Ec. dr. GĂBAN VASILE LUCIAN

Director General Administrativ

37

Ec. CONTOR TAMARA

Contabil şef

38

Ing. JOLDEŞ GABRIELA

Şef Birou Personal Salarizare

39

Ec.CÂMPEAN CLAUDIA IULIANA

Şef Serviciu Social

40

Ing. TĂTAR CORINA ELENA

Şef Serviciu Bibliotecă

41

Ing. ALBESC SIMONA MARIANA

Şef Birou Tipografie

42

Inf. DESPA VIOLETA OTILIA

Şef Birou IT

43

Ing. HAVA CRISTINA MONICA

Secretar şef Universitate

44

PĂDUREAN CORNELIA CARMEN

Secretar şef Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

45

BARA  DIANA  BIANCA

Secretar şef  Facultatea de  Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

46

POPA MARIA CARMEN

Secretar şef  Facultatea de  Ştiinţe Economice

47

BUZAŞI  SIMONA EMILIA

Secretar şef  Facultatea de Istorie şi Filologie

48

APOLZAN TIBERIU IOAN

Secretar şef  Facultatea de Teologie Ortodoxă