Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Legislaţie relevantă

 
HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018, pg. 55-57

privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

 
HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018, pg 61-68   privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
 
 http://legislatie.just.ro/
 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 
Legea nr. 288 din 24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare
 
Legea nr. 441 din 18.07.2001 pentru aprobarea OUG nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă
 
Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind specializările de licenţă acreditate, respectiv autorizate provizoriu, pg. 41-43
 
Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 privind programele de master acreditate, p. 26
 
Ordin nr. 3530/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2016, pg. 17-32
 
Hotărârea Guvernului nr. 376/2016 privind specializările de licenţă acreditate, respectiv autorizate provizoriu, pg. 37-38
 
Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniille şi programele de studii universitare de masterat acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017, pg. 24-25
 

HOTĂRÂREA Guvernului nr. 140 din 16 martie 2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, pag. 18-19

 

HOTĂRÂREA Guvernului nr. 117 din 16 martie 2017 - privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, pag. 25-26

 
HOTĂRÂRE nr. 615 din 30 august 2017 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018, pagina 34
 
HOTĂRÂRE nr. 614 din 30 august 2017 - pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, pagina 34
 
HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018, pg 61-68 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor  de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior  pentru anul universitar 2018-2019
 
HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018, pg. 55-57 privind domeniile şi programele  de studii universitare de master acreditate  şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi  în anul universitar 2018-2019