Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Legislaţie relevantă

 http://legislatie.just.ro/
 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 
OUG 75/2011 privind asigurarea calităţii educaţiei
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 
Legea nr. 288 din 24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare
 

Legea nr. 224 din 11 iulie 2005

privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 

Legea nr. 441 din 18.07.2001 pentru aprobarea OUG nr. 133/2000

privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă

 
Anexele nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 739/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020privind aprobareaNomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studiiuniversitare și a structurii instituțiilor de ı̂nvățământ superior pentru anuluniversitar 2020-2021, din 31.08.2020
 
Hotărârea nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021
 
Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile șiprogramele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021, din 31.08.2020
 
Hotărârea nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021
 
Hotărârea Guvernului nr. 641 din 27.08.2019 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020,  Anexele nr. 1 şi 2
 
Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 din 23.05.2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020
 
Hotărârea Guvernului nr. 640/2019 din 27.08.2019 pentru modificarea Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020, Anexele nr. 1-6
 
Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019, anexe
 
HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018, pg. 55-57

privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

 
HOTĂRÂRE Nr. 691/2018 din 5 septembrie 2018, pg. 84-87
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019
 

HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018, pg 61-68  

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

 
HOTĂRÂRE nr. 692 din 5 septembrie 2018, pg. 33-35
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
 

HOTĂRÂREA Guvernului nr. 140 din 16 martie 2017, pag. 18-19

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

 

HOTĂRÂREA Guvernului nr. 117 din 16 martie 2017, pag. 25-26

privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

 

HOTĂRÂRE nr. 615 din 30 august 2017, pagina 34

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

 

HOTĂRÂRE nr. 614 din 30 august 2017, pagina 34

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

 

Hotărârea Guvernului nr. 402/2016, pg. 24-25

privind domeniille şi programele de studii universitare de masterat acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017

 

Hotărârea Guvernului nr. 376/2016, pg. 37-38

privind specializările de licenţă acreditate, respectiv autorizate provizoriu

 

Hotărârea Guvernului nr. 595/2015, p. 26

privind programele de master acreditate

 

Hotărârea Guvernului nr. 575/2015, pg. 41-43

privind specializările de licenţă acreditate, respectiv autorizate provizoriu