Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre UAB
 
Conducerea Universităţii

Rector
Prof. univ. dr. Breaz Valer Daniel

Reprezentant legal şi ordonator de credite
Prof. univ. dr. Socol Adela

Prorector 1
Conf. univ. dr. Muntean Andreea

Prorector 2
Conf. univ. dr. Marina Lucian Viorel